Město Polička

Čistění Synského rybníku

V pátek 3. července proběhla na Synském rybníku úspěšná akce pro jeho vyčištění. Snahou bylo omezit trsy trávy, které rostou ode dna a zároveň i plovoucí zelený okřehek, který je viditelný na hladině a zachytává se v trsech trávy. Z těchto důvodů byla vyrobena i speciální stahovadla pro odstranění obou druhů rostlin.

Rybník byl vyčištěn i od dalších plovoucích nečistot, tj. plastů, různých dřev a větví, které donesla velká voda. Jakmile to situace umožní, dojde i k výměně bahnité vody splavené do rybníka z polí.

Všem, kteří se této nelehké práce ve velmi těžkých podmínkách zúčastnili, patří veliké poděkování.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

Foto – J. Coufal