Město Polička

obrázek

Městské bydlení Polička - výstava

Městské bydlení Polička - výstava

5. 6. – 30. 6. 2021, výstavní prostory muzea

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na stavební projekt „Městské bydlení Polička“. Odborná komise vybírala ze 36 návrhů, které řešily stavební úpravy budovy bývalého dětského domova na ulici A. Lidmilové v Poličce za účelem vzniku nových bytových jednotek. 1. cenu získal návrh společnosti Apropos Architects s.r.o. z Chrudimi. Město Polička připravuje realizaci stavby pro roky 2021-2025.  Stavební akce by měla dle projektu zahrnovat 3 samostatně stojící objekty s ponecháním stávajícího objektu dětského domova, který bude zrekonstruován.  Celkový počet bytových jednotek je 32 – 6 bytů 1+1, 16 bytů 2+1 resp. 2+KK, 10 bytů 3+1 resp. 3+KK. Na výstavě uvidíte informační panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, obsahující informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu.

VERNISÁŽ proběhne v sobotu 5. června od 19.00 hodin za přítomnosti zástupců vedení města, organizátorů architektonické soutěže, porotců a autorů odměněných návrhů.