Město Polička

Vývoj očkování v našem kraji a očkovací místo v Poličce

Vážení spoluobčané,

v tomto týdnu proběhla klíčová jednání se zástupci Pardubického kraje, která se týkala dvou témat - celkového vývoje očkování v našem kraji a možnosti rozšíření sítě očkovacích míst, včetně Poličky.

Co se týče vývoje očkování v celém kraji, v tuto chvíli podle statistik prezentovaných jeho vedením jsou registrovaní zájemci o očkování (k dnešnímu dni je již otevřena skupina 55+) vyzýváni k návštěvě očkovacího centra v řádu dní. Konkrétně v našem okrese je situace uspokojivá z důvodu větší kapacity center v Litomyšli a Svitavách. Kdo tedy spadá do věkových nebo jinak preferovaných skupin, kterým stát umožňuje registraci a má zájem o očkování, má podle krajského úřadu možnost být v příslušném očkovacím centru uspokojen relativně rychle. Dodáváme, že v očkovacích centrech se očkuje vakcínou Pfizer-BioNTech.

Co se týče dodávek vakcín obvodním lékařům, tady nadále platí strategie Pardubického kraje dodávat do ordinací z logistických důvodů výlučně ostatní vakcíny kromě Pfizer-BioNTech. Množství těchto dodávek není dostatečné a k určitému navýšení by mělo dojít koncem května.

Důležitým tématem, které logicky navazuje na předchozí údaje, je možné zřízení očkovacího místa u nás v Poličce. Zde došlo oproti minulým týdnům k zásadnímu obratu. Množství dodávaných vakcín Pfizer-BioNTech by mělo v průběhu května stoupnout na takovou úroveň, která umožňuje zásobit i menší očkovací místa. Díky naší připravenosti tedy bude možné k 1. červnu otevřít očkovací místo i u nás v Poličce v domě Jordán. Datum 1. června je stanoveno jako pracovní a bude vzhledem k náročnosti zejména personálního obsazení potvrzeno ještě v průběhu května. Nicméně veškeré kroky města a Poličské nemocnice s.r.o., která bude zajišťovat provoz očkovacího místa a samozřejmě krajského úřadu, směřují právě k tomuto datu.

Věříme, že do té doby již budou ze strany státu výrazně rozšířeny věkové skupiny pro očkování a očkovací místa i v menších městech, tak budou adekvátně vytížena. Statistiky totiž naznačují, že v blízkém období poptávka veřejnosti po očkování spíše klesne.