Město Polička

Vernisáž výstavy Městské bydlení Polička

V sobotu 5. června 2021 proběhla v poličském muzeu vernisáž výstavy architektonických návrhů „Městské bydlení Polička“. Mezi přítomnými hosty byli zástupci vedení města, předseda hodnotící poroty Ing. arch. MgA. David Mateásko a autoři dvou vítězných návrhů ze společnosti Apropos Architects s.r.o. z Chrudimi (1. místo) a Papoušek a Šilhan architekti z Brna (2. místo). Ti své návrhy na vernisáži krátce představili.

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na výše uvedený stavební projekt, který řešil úpravy budovy bývalého dětského domova na ulici A. Lidmilové v Poličce za účelem vzniku nových bytových jednotek. Na výstavě jsou k vidění informační panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, obsahující informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu. K vidění jsou také historické fotografie budovy a její výstavby.

 Starosta města Jaroslav Martinů přiblížil záměr města Poličky s touto atraktivní lokalitou a také to, co město vedlo k vyhlášení soutěže. „Soutěž nás překvapila velkým počtem návrhů, její vyhodnocení nebylo lehké a trvalo 2 dny,“ komentuje průběh soutěže starosta města.  

Stavební akce by měla dle návrhu společnosti Apropos Architects s.r.o. zahrnovat 3 samostatně stojící objekty s ponecháním stávajícího objektu dětského domova, který bude zrekonstruován.  Celkový počet bytových jednotek je 32 – 6 bytů 1+1, 16 bytů 2+1 resp. 2+KK, 10 bytů 3+1 resp. 3+KK. Město Polička připravuje realizaci stavby pro roky 2021-2025. 

Katalog architektonicko-urbanistické soutěže najdete také na webových stránkách města Poličky.

Výstavu si v poličském muzeu můžete prohlédnout do konce června.

 

Naděžda Šauerová ,tisková mluvčí města

foto - Alena Zavoralová