Město Polička

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 17. června 2021

Program zasedání

1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2020

2. Rozpočtové opatření č. 3/2021

3. Majetkoprávní záležitosti

   3.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky

   3.2. Prodej pozemku p.č. 6191/9 v k.ú. Polička  

   3.3. Výkup pozemků v souvislosti s investiční akcí "Silnice ze Sídliště Hegerova do průmyslové zóny" 

4. Různé

   4.1. Závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2020

   4.2. Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí za rok 2020

   4.3. Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2020

   4.4. Závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2020 

   4.5. Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2020  

   4.6. Volba člena kontrolního výboru 

   4.7. Schválení záměru financování pořízení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Polička na území správního obvodu ORP Polička

   4.8. Termínový plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2021

5. Diskuse

Přílohy