Město Polička

Opatření ve veřejné dopravě Pardubického kraje

Dopravce ČSAD Ústí nad  Orlicí, a.s. požádal o prodloužení omezení ve veřejné linkové osobní dopravě u linek, které zajišťuje, a to do 31. 3. 2022. V celostátním registru jízdních řádů jsou tyto změny uvedeny a současně byly jízdní řády vylepeny na autobusových zastávkách. 

Dále Vám sdělujeme, že i přes tato omezení může docházet k dalším výpadkům autobusových linek. Sledujte prosím stránky https://www.oredo.cz/ , kde naleznete aktuální informace o neodjížděných spojích .

Upravené jízdní řády naleznete také např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.