Město Polička

Pozvánka na Putovní konferenci vzdělávání na Poličsku

Motto: „Lépe společně než kdo s koho“

Vážení, jménem realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II (MAP II) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na Putovní konferenci vzdělávání, která bude probíhat na území Poličska v průběhu května a června 2022.

Tato jedinečná akce by nevznikla bez aktivního zapojení škol a dalších aktérů vzdělávání na Poličsku.

Do akce se zapojilo celkem 27 škol, školek a vzdělávacích zařízení z Poličska. Každá zapojená instituce nabídne ve svých prostorách akci pro veřejnost zdarma.

Můžete se těšit na workshopy, semináře s inspirujícími lektory, dny otevřených dveří nebo tvořivé dílny s rozmanitým zaměřením. Některé z akcí budou pro pedagogy, jiné pro širokou veřejnost a některé budou vhodné i pro celé rodiny.

Tým MAP II