Město Polička

obrázek

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova

Město Polička v tomto roce realizuje akci s názvem „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Klára Zápotocká z Ústí nad Orlicí. Dodavatelem zakázky v ceně 1,75 mil. Kč je firma Chameleos s.r.o. z Luže. Termín dokončení je konec června 2022. Zahradní úpravy jsou financovány s podporou 0,8 mil. Kč z dotace Operačního programu Životní prostředí. Předmětem zakázky je nejen výsadba stromů, keřů, trvalek a revitalizace trávníků, ale i osazení části mobiliáře a vybudování mlatových povrchů. Součástí zakázky je i následná péče o vysazenou zeleň po dobu dalších 3 let.

Souběžně s touto akcí realizuje pro město Poličku ve stejném parku pan Petr Sobotka z Nového Jimramova akci s názvem „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a Centrum pro malé děti“ v hodnotě 3 mil. Kč.  Termín dokončení je na konci měsíce května. Nový park tak umožní vyžití menších i větších dětí na skluzavkách, trampolínách, pískovišti, terénu s atraktivním umělým povrchem, pružinových houpadlech, houpačkách a lanové dráze. Senioři zde budou moci udržovat svoji kondici na cvičebních prvcích. Tento projekt je spolufinancován z finančního příspěvku poskytnutého Nadací ČEZ z grantu Oranžové hřiště (500 tis. Kč na hřiště pro větší děti a pro seniory) a daru od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. (700 tis. Kč na centrum pro malé děti).  

V letošním roce se v lokalitě Bezručova plánuje i stavba hřiště na volejbal a badminton v ulici B. Březovského v místě budoucího parčíku s názvem Mezi domy. 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města