Město Polička

Hospodárné a vlídné město?

Vážení spoluobčané,

velká část světa včetně České republiky prožívá nelehké období. Šílený nárůst cen energií, velká inflace a zdražování včetně drtivých dopadů války na Ukrajině, má neblahé dopady nejen na státní rozpočty, ale především na rodinné hospodaření statisíců našich rodin.

Mnoho lidí již zažívá problémy a především nejistota z budoucnosti nás oprávněně znejisťuje.

Již několik let jsme svědky deficitního hospodaření a velkého zadlužování našeho státu. Každoroční stamiliardy, kterými vlády dotují český rozpočet, nemůže nikoho z nás nechat chladným. Do dvou let tříbiliónový dluh a přes 100 miliard úroků bude strašlivým dědictvím pro nadcházející generace našich dětí.

Ano, je pravda, že finanční situace českých měst je mnohem příznivější a buďme za to velice rádi. I Polička jde v posledních dvou desetiletích uvážlivou hospodárnou cestou bez zbytečného zadlužování. Posledních několik let bylo pro naše město finančně velice příznivých a tato situace by mohla vyústit v to, že začneme realizovat nehospodárné záměry.

Dlouhodobě zastávám názor, že prvořadou povinností města je právě výše zmíněná hospodárnost, a to ve všech směrech jeho konání. Poslední vývoj, především enormní zdražování energií, zdůrazňuje nutnost tohoto úsporného konání.

Naším úkolem bylo, je a bude velice důsledně zvažovat a vyhodnocovat užitek a přínos všech našich záměrů. Bude nezbytné opakovaně vyhodnotit nejen cenu, ale i následné provozní náklady a dopady na případnou dostavbu bazénu, a též i některých dalších projektů a plánů. Myslím, že současný vývoj též potvrzuje správnost většinového rozhodnutí zastupitelstva města nekoupit a následně nevynaložit obrovské peníze na opuštěný areál PONAS, kde mimo jiných záměrů měly vzniknout i byty. Konečná cena těchto bytů po započítání odkupu celého areálu a následné rekonstrukci by podle rozpočtu odborníků byla značně vyšší než nově vystavené byty na okrajích města a ke všemu by tyto byty byly umístěny u velmi rušné silnice, která by do značné míry znehodnocovala úroveň bydlení.

V poslední době se na základě rozhodnutí Komerční banky opustit se svojí pobočkou Poličku a uvolnit prostor v naší starobylé radnici, o kterou projevila zájem Česká spořitelna, začíná diskutovat, že by prostor po České spořitelně mělo odkoupit město a přestěhovat do tohoto objektu část naší městské administrativy.

Myšlenka je to samozřejmě lákává, samozřejmě celou situaci sledujeme a uvážlivě vyhodnocujeme. V současné době administrativa města zaměstnává 70 – 80 lidí a svoji činnost vykonává ve dvou budovách (objekt bývalé budovy Hedvy u nádraží a rozsáhlá budova na náměstí). Zastávám názor, že z hospodárných a efektivních důvodů není možné rozšířit naši činnost do další, již třetí budovy, a to především z důvodu nárůstu provozních nákladů.

Podle informací z České spořitelny padne jejich rozhodnutí nejspíše až na přelomu roku, možná i déle. Podle vývoje situace bude nutné zjistit cenu možného odkupu částečně opuštěného prostoru budovy spořitelny, a především vyhodnotit vhodnost a kapacitu objektu pro potřeby města.

V neposlední řadě spočítat náklady na úpravu těchto prostor a rozhodnout o nezbytném omezení administrativní kapacity ve stávajících dvou městských budovách.

Jsem hluboce přesvědčený, že v současné době musíme na celkový hospodárný provoz města dbát více než kdykoliv v minulosti. Věřím, že vlídnost a ochota úředníků je a bude více než prosklené a honosné drahé paláce.

Jaroslav Martinů, starosta