Město Polička

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde).

Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 22. 8. 2022.

 

Doplňující informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Poličky,
které se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 v 15:30 hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.

Program:

1. složení slibu členy okrskových volebních komisí

2. vylosování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

3. informace k organizaci voleb

Prosíme, abyste měli u sebe občanský průkaz.

 

Zapisovatelé a vylosovaní předsedové a místopředsedové komisí budou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, pořádaného Českým statistickým úřadem Svitavy v pondělí 5. 9. 2022 od 13.00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce.

 

Na tomto zasedání bude přítomna rovněž paní Vlasta Nespěšná, zajišťující mzdovou agendu volebních komisí.

- V případě, že jste členem (členkou) okrskové volební komise poprvé, vyplníte na této schůzi dotazník.

- Jestliže jste se voleb jako člen (členka) okrskové volební komise již zúčastnil(a), prosíme o nahlášení případných změn.

 

Potřebné údaje:

rodné číslo, místo narození, bydliště, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, telefon, příp. e-mail. Případná sleva na dani bude konzultována na místě.

 

Omluvit neúčast lze telefonicky nebo e-mailem:

- Mgr. Pavlína Novotná, tel. 461 723 880, novotnap@policka.org,

- paní Eva Klimešová, tel. 461 723 888, klimesova@policka.org.