Město Polička

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

8. 11. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

kat. území Lezník (kód 680826): parcelní č. 119