Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Podrobný program a návrh na usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města Poličky 20. 10. 2022

viz přílohy 

Přílohy

Usnesení