Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Zveřejnění Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/02662/2022
 vyvěšeno:
31. 1. 2022
 sejmuto:
16. 2. 2022