Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

silnice II/363 a parkoviště LIDL v k.ú. Polička při akci: "Prodejna potravin LIDL Polička"

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/05971/2022
 vyvěšeno:
10. 3. 2022
 sejmuto:
25. 3. 2022