Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK obec Sádek

silnice II/353 v k.ú. Sádek

Přílohy

353 kB
200 kB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16920/2020
 vyvěšeno:
3. 7. 2020
 sejmuto:
21. 7. 2020