Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

uzavírka silnice II/353 v k.ú. Kamenec u Poličky

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/17184/2020
 vyvěšeno:
8. 7. 2020
 sejmuto:
24. 7. 2020