Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK ul. Erbenova

Polička, místní komunikace ulice Erbenova

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/17277/2020
 vyvěšeno:
8. 7. 2020
 sejmuto:
24. 7. 2020