Město Polička

Úřední deska

Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí_Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021–2027

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/17468/2020
 vyvěšeno:
10. 7. 2020
 sejmuto:
27. 7. 2020