Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II. a III. třídy a jejich příslušenství

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/28337/2022
 vyvěšeno:
28. 11. 2022
 sejmuto:
14. 12. 2022