Město Polička

Úřední deska

rozhodnutí o umístění stavby: Korouhev - ČOV a splašková kanalizace, k.ú. Korouhev - Obec Korouhev, č.p. 234, 56993 Korouhev

Korouhev - ČOV a splašková kanalizace, k.ú. Korouhev - Obec Korouhev, č.p. 234, 56993 Korouhev

Přílohy

1,4 MB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/01653/2023
 vyvěšeno:
18. 1. 2023
 sejmuto:
3. 2. 2023