Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace ulice Střítežská, Dukelská a P. Jilemnického v Poličce

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/13310/2023
 vyvěšeno:
22. 5. 2023
 sejmuto:
7. 6. 2023