Město Polička

Památky na Poličsku

 • Balda - bývalé lesní lázně známé již ze 17. století, pramen železité vody s kapličkou
 • Borová - gotický kostel s kostnicí, jehož střecha tvarem připomíná helmici Turků z doby jejich vpádu do střední Evropy, dějiště románu T. Novákové “Jiří Šmatlán”, lidová architektura
 • Borovnice - obec na Horní Svratce, řeka zde tvoří přirozené hranice Čech a Moravy, uprostřed vsi se nachází Husův pomník vytvořený z tzv. Tříkrálového kamenu
 • Březiny - v obci byla od r. 1696 do 19. století sklářská huť Berkovka, v 18. století tři hamry, dějiště románu spisovatelky T. Novákové “Drašár” (J.V.J. Michl), který zde ke konci života bydlel a je pohřben na zdejším hřbitůvku – pamětní deska, lidová architektura
 • Bystré - na město bylo povýšeno Karlem IV. v roce 1368, procházela zde jedna z větví Trstenické stezky, nachází se zde barokní radnice, kostel a fara, renesanční zámek s parkem anglického typu – nepřístupný, dnes ústav sociální péče pro mládež, roubené chalupy – zpřístupněna je Brtounova chaloupka,
 • Hamry - v roce 1658 zde založil hrabě Maxmilián z Martinic hamry zpracovávající železnou rudu z Rohozenského Dvora, provoz byl však již r. 1676 ukončen
 • Hartmanice - barokní kaple na vršku kopce nad Hartmanicemi, pod oltářem je pochována majitelka bysterského panství Marie Rebeka z Hohenemsu
 • Jedlová - raně gotický kostel, zvonice ze 17. století, při rozšíření kostela byla zrušena kostnice, ve které bylo nalezeno 78 000 lidských lebek
 • Jimramov - historické městečko založené r. 1235, r. 1643 vypáleno Švédy, po vydání tolerančního patentu bylo střediskem evangelíků, renesanční zámek z r. 1586, původně gotický kostel barokně přestavěný, rodný dům spisovatelů bratří Mrštíků a spisovatele Jana Karafiáta autora Broučků
 • Korouhev - raně gotický kostel ze 13. století, zvonice a bývalá kostnice ze 17. století s dřevěným patrem a šindeli
 • Krásné - barokní kostel, chráněné lípy velkolisté, lidová architektura
 • Květná - novorománský kostel, barokní márnice na hřbitově, barokní kříž s reliéfem Madony s dítětem
 • Lezník (přidružená obec Poličky) - dějiště povídky A. V. Šmilovského “Nebesa”, v blízkosti několik artézských vrtů s dobrou pitnou vodou
 • Modřec (přidružená obec Poličky) - kostel Nejsvětější Trojice
 • Nedvězí - dějiště románu Terezy Novákové Na Librově gruntě
 • Oldřiš - byla v 19. stol. sídlem tkalců, na Černém potoce byly 4 mlýny a 3 pily
 • Pomezí - původním názvem Limberk, gotický kostel sv. Jiří ze 14. století, barokní kaple, na místě původní tvrze stojí sýpka s letopočtem 1717, sídlo rytířů z Leewendorfu (Limberka)
 • Pustá Kamenice - bývalá hornická osada a hutě, název “Pustá” pochází z období třicetileté války, kdy byla zničena Švédy, dodnes zachovány zbytky kutacích jam na železnou rudu, barokní kostel, lidová architektura
 • Pustá Rybná - lidová architektura, klasicistní evang. kostel sv. Bartoloměje z konce 19. stol.
 • Rohozná - gotický kostel z počátku 14. století, rodiště spisovatele B. Březovského (Tajemný hrad Svojanov, ..)
 • Sádek - lidová architektura, barokní kostel Nejsvětější Trojice s hranolovou věží staršího původu
 • Sebranice - lidová architektura, raně gotický kostel Sv. Mikuláše z 13. století
 • Sněžné - barokní kostel, u kostela litinové kříže z bývalých železáren v Kadově, barokní fara, rychta, působiště mnoha malířů Vysočiny
 • Starý Svojanov - roubené horácké chalupy, původně gotický kostel z 13. – 14. století
 • Stašov - kostel Nanebevzetí P. Marie, empírová fara
 • Svatá Kateřina - lidová architektura, typická roztroušená vysočinská ves, na vrcholu kopce pěkný výhled do okolí
 • Svojanov - raně gotický hrad založený za Přemysla Otakara II. k ochraně zemské stezky, přístupný veřejnosti (možnosti ubytování a občerstvení), stálá expozice o historii hradu, keramiky Jana Kutálka, místo tradičních akcí - Loutkařská pouť, Svojanovská hláska, šermování, … ve stejnojmenném městečku chalupy horáckého typu, barokní kostel
 • Široký Důl - lidová architektura, gotický kostel ze 14. století, Silův statek – typická stará selská stavba Poličska, místo pobytu postavy J. Jílka ze stejnojmenného románu T. Novákové
 • Štarkov - zřícenina hradu ze 13. stol. nedaleko Jimramova, sídlo loupeživého rytíře, zachovány zbytky okrouhlé věže, hradních zdí a nádvoří
 • Telecí – lidová architektura, gotický hřbitovní kostel sv. Máří Magdaleny ze 14. století, evangelický kostel z konce 18. století
 • Trstěnice - gotický kostel z 1. pol. 14. století se síťovými klenbami z konce 15. století, říčka Trstěnice dala v 19. stol. jméno starověké a raně středověké obchodní cestě z Moravy do Čech, Trstenické stezce