Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zastupitelstvo města

Báča Oldřich
Ing. Baláš Josef, Ph.D
Ing. arch. Bidlová Jitka, Ph.D
Grubhoffer Miloš
Hejtmánek Jiří
MUDr. Kapras Miloslav
Ing. Kozáček Martin
Kučerová Marie
Martinů Jaroslav
Mgr. Matouš Jan
Mgr. Matouš Milan
MUDr. Plšek Martin
RNDr. Scheib Ladislav
Mgr. Šafář David
Mgr. Šafářová Markéta
Šimon Petr
Štefka Pavel
MUDr. Toman Jiří
JUDr. Tomanová Marie, Ph.D
Totušek Radim
Ing. Vlček Štěpán

Rada města

MUDr. Kapras Miloslav
Kučerová Marie
Martinů Jaroslav, starosta
Štefka Pavel, místostarosta
MUDr. Toman Jiří
JUDr. Tomanová Marie, Ph.D
Totušek Radim