Město Polička

Volby 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Dokumenty a základní informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 konané ve dnech 23. a 24. září. jsou k dispozici zde.

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. s datem vyhlášení dne 13.dubna 2022

Termín voleb je stanoven na pátek 23. září od 14 do 22 hodin a na sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

U voleb do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Městský úřad Polička zajišťuje plnění úkolů tzv. registračního úřadu pro město Polička a obce v jeho správním obvodu – Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí a Trpín.

Registrační úřad kromě jiného přijímá, projednává a registruje kandidátní listiny, losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, zajišťuje tisk hlasovacích lístků, sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti, kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech a vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev jednotlivých obcí. 

Kandidátní listiny je nutné podat nejpozději do úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Pavlína Novotná, 461 723 880
  • Eva Klimešová, 461 723 888

Kontaktní adresa:     

Městský úřad Polička 
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA 
e-mail: e-podatelna@policka.org

 
Právní úprava: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“); vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Poličce a obcích v jejim správním obvodu se v roce 2022 nekonají volby do Senátu Parlamentu České republiky. Řádné volby do Senátu se ve volebním obvodu č. 50 budou konat v roce 2024.

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků. Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 11. 8. 2022.

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze.    Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro voliče   Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.   Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.   Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí…

Informace pro kandidáty

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro kandidáty   Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, Městskému úřadu Polička, který je registračním úřadem pro volby do: zastupitelstva města Poličky a zastupitelstev obcí: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí,…

Minimální počty podpisů na peticích pro jednotlivé obce

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce stanovený v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých…

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Polička

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev z obcí uvedených v příloze, konané ve dnech 23. a 24. 09. 2022, podávají pověřenému obecnímu úřadu: Městský úřad Polička Palackého nám.…

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022 - viz příloha