Město Polička

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident České republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června a sobotu 8. června 2024.

Dokumenty a základní informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici zde.

U voleb do Evropského parlamentu lze volit na voličský průkaz.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Pavlína Novotná, 461 723 880, email: novotnap@policka.org
  • Eva Klimešová, 461 723 888

Kontaktní adresa:     

Městský úřad Polička 
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA 
e-mail: e-podatelna@policka.org

Právní úprava: zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro voliče při změně trvalého pobytu od 29. 4. 2024 - volby EP

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č.…

Zápis cizince do seznamu voličů pro volby do EP

V neděli 28. dubna 2024 končí lhůta pro podání žádosti cizinců (občanů EU) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského…

Voličský průkaz - volby EP

S vydaným voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu, tam hlasování do EP neprobíhá)! U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem (případně přechodným pobytem, jedná-li se o voliče…