Město Polička

Volby

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023.

Dokumenty a základní informace k volbě prezidenta republiky jsou k dispozici zde.

U prezidentských voleb lze volit na voličský průkaz.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Pavlína Novotná, 461 723 880
  • Eva Klimešová, 461 723 888

Kontaktní adresa:     

Městský úřad Polička 
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA 
e-mail: e-podatelna@policka.org

Právní úprava: zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

Výsledek hlasování volba prezidenta II. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v II. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 27. 1. - 28. 1. 2023 naleznete zde

Volební okrsky II. kolo volby prezidenta ČR (27. a 28. ledna 2023)

Oznámení voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky naleznete zde.  Zde si podle adresy svého trvalého pobytu vyhledejte volební okrsek (a volební místnost) ve kterém Vám bude umožněno volit.  Upozorňujeme, že hlasovácí lístky pro II. kolo volby prezidenta ČR Vám nebudou doručovány do schránek, ale obdržíte je až přímo ve volební…

Výsledek hlasování volba prezidenta I. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v I. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. 1. - 14. 1. 2023 naleznete zde

Informace o možnostech hlasování ve volbě prezidenta ČR

Hlasování na voličský průkaz Bližší informace zde.   Hlasování do přenosné volební schránky Volič může ze závažných (zejména zdravotních nebo rodinných) důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise…

Telefonní spojení do volebních místností

V souladu s § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Polička v příloze tohoto článku přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obdvodu. 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky naleznete zde. Na úřední desce zveřejněno dne 20. 9. 2022.

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno…

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 12. 12. 2022. Oznámení se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě…

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

https://www.policka.org/soubor/uredni-deska/2298472 vystaveno na úřední desce Města Poličky dne 29. 11. 2022

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.   Vydáno bylo 94 obálek. Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem. Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.   Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:            …

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.   Podání žádosti Žádost je nutné podat…