Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Město Polička

Zastupitelstvo města Poličky

 

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2016,

o odchylném vymezení doby nočního klidu

 

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích      v  platném  znění a podle  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou  vyhlášku :

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

 

Článek 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se  dle  zákona  rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.

 

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší

 

 1. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. hodiny, pro
 • noc z 31. prosince na 1. ledna
 • noc z 30. dubna na 1. května
 1. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. hodiny pro konání následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí
 • Festival Polička 555 - dva dny v srpnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • multižánrový hudební festival „Rockoupání„ - dva dny v květnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • Den otevřených sklepů v areálu Měšťanského pivovaru a.s. Polička – dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • večerní putování Poličkou „Čas pro neobyčejné zážitky„ - dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • Festival s mezinárodní účastí „Coulour Meeting„ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • tradiční taneční zábavy na zahradě SDH Polička - dva dny v květnu a dva dny v srpnu z pátku  na sobotu a ze soboty na neděli
 • doprovodné akce k mezinárodním závodům ve skateslalomu - dva dny v srpnu, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
 • oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v jednotlivých částech města  - dva dny v červenci a dva dny v srpnu  -  z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.
 1. Informace o konání akce bude zveřejněna minimálně 5 dnů před počátkem konání na úřední desce městského úřadu.

 

 

Článek 4

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje je se Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2013, o odchylném vymezení doby nočního klidu  ze dne 27. června 2013.

 

 

 

Článek 5

Zrušovací ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

Jaroslav Martinů                                                              Marie Kučerová

      starosta                                                                         místostarostka

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

§ 47 odst. 6 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění

Vložil Votruba Ondřej (14.12.2016), přečteno 1228x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu