Město Polička

Bezpečnostní rada města

Dne 20. prosince 2016 se konalo 15. zasedání Bezpečnostní rady města Poličky. Na programu bylo, mimo jiné, zhodnocení období od posledního zasedání bezpečnostní rady, schválení Pracovního plánu na rok 2017, vyhodnocení splnění úkolů ze 14. zasedání rady a stanovení dalších pro nastávající období. Bezpečnostní rada má následující složení:

Jaroslav Martinů (starosta)                                            předseda BR

Ing. Vladimír Bartoš (krizové řízení MěÚ)                        tajemník BR

Mgr. Jan Teplý (tajemník MěÚ)                                      člen

Bc. Antonín Kadlec (místostarosta)                               člen

Mgr. plk. Libor Bauer (vedoucí ÚO Policie ČR Svitavy)  člen

Bc. npor. Miroslav Kubík (velitel stanice HZS Polička)   člen

Bc. Lukáš Schauer (velitel JPO II SDH Polička)             člen