Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. dubna 2017

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením pana Miloše Grubfoffera a pana Pavla Štefku.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši 13.500 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2017“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 5.500 Kč na příměstský tábor pro děti

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10.000 Kč
na třídenní matematický seminář MATES

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 7.500 Kč na třídenní školní výlet pro žáky s těžkým stupněm postižení v bezbariérovém zařízení v Zubří u Nového Města na Moravě

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 14.000 Kč na jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 9.000 Kč na poznávací zájezd pro žáky Masarykovy ZŠ do Anglie - příspěvek na dopravu

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 4.500 Kč na vrstevnický program pro děti I. stupně a předškolní děti mateřských škol „Hry bez hranic“ u příležitosti Mezinárodního dne dětí

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 3.500 Kč na dětský den pro žáky 1. stupně ZŠ

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 14.000 Kč na návštěvu divadelního představení v brněnském divadle

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 4.500 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 14.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce

- 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 24.000 Kč na zhotovení webových stránek, na varnou desku, opravu stropu klubovny

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.,  ve výši 27.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu elektrického a motorového nářadí, příslušenství k malotraktoru, odbahnění Biocentra Maděra

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši 27.000 Kč na dovybavení vodáckého oddílu, opravu auta, nákup pily, nákup přívěsného vozíku

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 9.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 19.000 Kč na nákup zvukové aparatury na ozvučení velkého sálu v domě Jordán a Zahrady u Mlýna (prostorové mikrofony, aktivní reprobox)

- Aldeigjuborg z.s., Polička, ve výši 25.000 Kč na zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí a zajištění zázemí a občerstvení pro účastníky akce „Bitva na políčkách“

- Oblastní charita Polička,  ve výši 8.700 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši 50.000 Kč na festival o lidských právech „Jeden svět“

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši 30.000 Kč na kulturně vzdělávací akci pro školy a veřejnost „Starý - mladý svět“

- Speciální základní škola Bystré,  ve výši 20.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Gymnázium Polička,  ve výši 17.500 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Gymnázium Polička,  ve výši 4.500 Kč na preventivní protidrogový program „Vrstevnický program - nadstavba“

- Laxus, z.ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o., ve výši 4.000 Kč na preventivní program „Holocaust a předsudky“

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, ve výši 4.000 Kč na preventivní program „Nebezpečí náboženských sekt“

- HC Spartak Polička z.s.,  ve výši 120.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK Kometa Polička, z.s., ve výši 70.000 Kč na činnost hokejbalového oddílu

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 95.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2017

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 20.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovského a juniorského družstva skateboardistů

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 3.000 Kč na atletický den pro žáky ZŠ

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 90.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 7.000 Kč na turnaj přípravek

- Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 20.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 90.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 150.000 Kč na činnost mládeže odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 2.000 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 9.000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevného minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 1.000 Kč na uspořádání turnaje žen, kadetek, juniorek Mikulášák

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), Polička, ve výši 15.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu, náklady na provoz herny, pořádání turnaje žáků a dorostenců

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši 80.000 Kč na činnost mládežnických tenisových družstev

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši 10.000 Kč na tenisové kempy

- Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši 25.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši 40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve výši 47.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z.s., Koclířov, ve výši 15.000 Kč na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, drobné opravy bytů a jejich dovybavení, a aktivity a besedy pro uživatele

- Oblastní charita Polička,  ve výši 30.000 Kč na pořízení nebulizátoru pro pacienty s poruchou dýchání

- Potravinová banka Pardubice, z.s., Chotovice, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, ve výši 15.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525,  ve výši 5.000 Kč na náklady na uspořádání Klubové výstavy vítězů německých ovčáků v roce 2017

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš na požární sport) pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš na požární sport) pro družstvo žen

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 10.000 Kč na vybavení na požární útok (nádrž na vodu a stánek na ochranu před deštěm) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 16.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (přilby na požární sport)

 

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši 30.000 Kč
na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, 572 01, ve výši 15.600 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou k lepší společnosti bez drog, šikany a násilí“

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů

- Svatojosefská jednota Polička, z.s.,  ve výši 30.000 Kč na výměnu podlahové krytiny do klubovny v areálu „Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitosti, a to podílu ve výši id. 7/294 na pozemku p.č. 2912/22 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 5977/5 o výměře 39 m2, p.č. 5977/6 o výměře 18 m2, p.č. 5977/7 o výměře 21 m2, p.č. 5977/8 o výměře 9 m2, p.č. 5977/9  o výměře 2 m2, p.č. 5977/10 o výměře 3 m2, p.č. 5977/11 o výměře 41 m2, p.č. 5977/12 o výměře 64 m2, p.č. 5977/13 o výměře 68 m2 v k. ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 6163/12 o výměře 43 m2, p.č. 6163/13 o výměře 17 m2, p.č. 6163/14 o výměře 3 m2, p.č. 6163/15 o výměře 49 m2, p.č. 6163/16 o výměře 31 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 377/3 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Polička jako dárcem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nové Město, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou stavební objekty a provozní soubory železničního přejezdu v km 18,909 trati Svitavy - Žďárec u Skutče včetně pozemku p.č. 6267/9 o výměře 62 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM ruší ve svém usnesení č. 12 ze dne 23. 2. 2017 v odst. 2. - písm. b) a písm. e) a v odst. 3. - písm. l) a písm. n).

b/ ZM schvaluje prodej

1/ bytu č. 807/2 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 476.521 Kč;

 

2/ bytu č. 807/5 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.172 Kč;

3/ bytu č. 808/12 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu
ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 375.593 Kč;

4/ bytu č. 808/14 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu
ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.643 Kč.

 

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1161/3 o výměře 2579 m2 v k.ú. Polička za účelem rozšíření průmyslové zóny v Poličce za pozemky p.č. 660/2 o výměře 449 m2, p.č. 915/2 o výměře 1350 m2 a p.č. 6043/4 o výměře 887 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

 

ZM schvaluje koupi nemovitosti - stavební parcely p.č.st. 997 o výměře 222 m2, jejíž součástí je dům č.p. 374 na ulici Hegerova, část obce Horní Předměstí, obec a k.ú. Polička, ve vlastnictví společnosti PUKKI TRADE s.r.o., Brno, za kupní cenu ve výši 1.200.000 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4789/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6384/1 o výměře 101 m2 a pozemku p.č. 6470 o výměře 483 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 346 na ul. Smetanova v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 762/8 označeného dle geometrického plánu č. 531-639/2016 jako st.p.č. 1527/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 70 Kč/m2, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 297/27 o výměře 70 m2 a části pozemku p.č. 296/1 nově označeného jako p.č. 296/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ ZM schvaluje obsah kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce – II. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů dle návrhu, který je přílohou této důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinných domů.

 

a/ ZM schvaluje realizaci a financování V. etapy akce „Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce“ schválené usnesením ZM č. 19 ze dne 14. září 2016 jako etapa č. VI., a to v rozsahu tobogán a whirlpool, s možností realizace a financování části akce v roce 2018 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje realizaci V. etapy akce „Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce“ podle písm. a) v rozsahu tobogán a whirlpool s tím, že celkové náklady nepřesáhnou v letech 2017-2018 částku vzešlou ze zadávacího řízení na realizaci akce dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje investiční záměr na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č.p. 491, ul. 9. května v Poličce za vzniku šesti bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č. 34 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička - Lezník, pro účely sociálního bydlení“ v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje stanovy svazku obcí „Vodovody Poličsko“, se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje OZV 2/2017, kterou se mění OZV 1/2016 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Střediska volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.