Město Polička

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. dubna 2018

 

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Mgr. Davida Šafáře a Ing. Romana Kysilko.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, PhD., pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

 • Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši  12.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

 • Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši  12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2018“

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši  5.000 Kč na příměstský tábor pro děti

 • Gymnázium, Polička, ve výši 1.800 Kč na uspořádání Oblastního kola pěvecké soutěže

 • Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10.000 Kč na matematický seminář MATES

 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce

 • Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., ve výši  29.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru, obnovu přívěsného vozíku

 • Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši  25.000 Kč na nákup přívěsného vozíku, nákup okružní pily

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  7.000 Kč na tradiční dětský den

 • Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši  20.000 Kč na nákup rytmických a hudebních nástrojů pro děti a mládež, nákup křídlové tabule (keramický bílý povrch) a pojízdného stojanu

 • Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši  15.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“ (zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí a zajištění zázemí
  pro účastníky)

 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“

 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na oslavu 10. výročí spolku Pontopolis

 • Pontopolis z.s., se Polička, ve výši  20.000 Kč na Projekt „Starý - mladý svět“ - besedy, výstavy, koncerty a divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť

 • Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem Polička, ve výši  38.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 100. výročí vzniku Československa

 • Spolek Planeta Chaos, se sídlem Polička, ve výši  21.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži, náklady spojené s provozem a zajištěním kulturních akcí

 • Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  15.000 Kč na oslavy 90. výročí Masarykovy základní školy Polička

 • Laxus z.ú., Nymburk,  ve výši  35.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 10.300 Kč na preventivní program „Sex, AIDS a vztahy (prevence HIV)“

 • 1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  15.000 Kč na činnost florbalového klubu mládeže

 • ATLETIKA Polička, spolek, ve výši  8.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

 • ATLETIKA Polička, spolek,  ve výši  50.000 Kč na sportovní činnost mládeže

 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši  15.000 Kč na pořádání Krajského poháru horských kol a závodu Poháru Českomoravské vrchoviny, účast na závodech Českého poháru MTB mládeže

 • HC Spartak Polička z.s., ve výši  105.000 Kč na činnost hokejového klubu mládeže

 • HC Spartak Polička z.s., , ve výši  3.000 Kč na uspořádání turnaje přípravek

 • Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši  10.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  10.000 Kč na účast družstev mládeže a žen na soutěžích v požárním sportu

 • SK Kometa Polička, z.s., ve výši  60.000 Kč na činnost hokejbalového klubu mládeže

 • SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 85.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2018

 • SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 15.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovského a juniorského družstva skateboardistů

 • Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 85.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

 • Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 7.000 Kč na turnaj přípravek

 • Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené ve výši 15.000 Kč na pořádání turnajů a účast na turnajích mladších a starších žákyň v házené, pořádání soustředění

 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši  85.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 120.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  2.000 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  3.000 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  8.000 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), ve výši  12.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši  80.000 Kč na činnost tenisových družstev dětí a mládeže

 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu),  ve výši  8.000 Kč na uspořádání tenisových kempů pro děti

 • Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši  27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

 • Květná Zahrada, z.ú, ve výši  40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve výši  50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

 • Náš domov Koclířov, z.s., ve výši  10.000 Kč na dofinancování provozních nákladů Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi (úhrada energií, dovybavení a údržba bytů), besedy pro uživatele a rodinné terapie

 • Oblastní charita Polička, ve výši  25.000 Kč na nákup polohovacích polštářů

 • Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, Litomyšl, ve výši  30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

 • Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši  6.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace a podporu samostatného bydlení

 • Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši  17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách

 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši  3.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů

 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši  10.000 Kč na vnitřní a vnější opláštění stávající budovy

 • Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši  14.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve výši  10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička,  ve výši  3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo mužů

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo žen

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  6.000 Kč na vybavení na požární útok (opasky, hadice a proudnice)pro družstvo mladých hasičů

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  20.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (překážky na požární sport)

b/ ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

 • Oblastní charita Polička, ve výši  9.000 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

 • Oblastní charita Polička, ve výši  19.000 Kč na přivedení zdroje vody a vybudování mycího koutu v nových terapeutických dílnách v Charitním domě III.

 • Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši  30.000 Kč na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna

c/ ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018, schválených ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to o převedení částky 36 400 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání a převedení částky 29 000 Kč v programu Dítě a volný čas z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

 

ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 204  o výměře  501 m2 a části pozemku p.č. 706 o výměře
73 m2 v k.ú. Lezník paní Veronice Pazlarové, bytem M. Bureše 806, 572 01 Polička a panu Milanu Dědičovi, bytem Šaffova 108, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

                                           

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM mění své usnesení č. 14 ze dne 22. 2. 2018 takto:

a)    v odst. 1. písm. c) se částka kupní ceny 241.749 Kč nahrazuje částkou 346.854 Kč;

b)    v odst. 2. písm. d) se částka kupní ceny 243.807 Kč nahrazuje částkou 368.913 Kč.

 

ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej rozestavěných bytů
v energeticky pasivních bytových domech budovaných v lokalitě Bezručova mezi městem Poličkou jako prodávajícím a jednotlivými kupujícími takto:

 • byt č. 17, vel. 1+kk, o výměře 34,02 m2, v III. NP bytového domu A

 • byt č. 20, vel. 1+kk, o výměře 32,48 m2, v III. NP bytového domu A

   

a/ ZM ruší své usnesení č. 3/d ze dne 22. 3. 2018 v části týkající se prodeje bytu č. 19 vel. 3+kk
o výměře 96,24 mv III. NP bytového domu B.

b/  ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 19, vel. 3+kk o velikosti 96,24 m2, v III. NP energeticky pasivního bytového domu v lokalitě Bezručova v Poličce označeného jako B s paní Markétou Drašarovou, bytem Kamenec u Poličky 189, 572 01 Polička a panem Pavlem Dvořákem, bytem Na příkopech 100, 569 92 Bystré.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 3 d/ ze dne 22. 3. 2018 v části týkající se prodeje bytu č. 21 vel. 2+kk
o výměře 53,7 m2 v III. NP bytového domu A.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 21, vel. 2+kk o velikosti 53,7 m2, v III. NP energeticky pasivního bytového domu v lokalitě Bezručova v Poličce označeného jako A.

 

a/ ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích založení „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 805, ulice M. Bureše v Poličce“ se sídlem M. Bureše
č.p. 805, 572 01  Polička.
             

b/ ZM schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 805, ulice M. Bureše v Poličce
se sídlem M. Bureše č.p. 805, 572 01  Polička, dle přílohy k této důvodové zprávě.

c/ ZM schvaluje v souladu s  § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích založení „Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ulice M. Bureše v Poličce“ se sídlem M. Bureše
č.p. 806, 572 01  Polička.

d/ ZM schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 806, ulice M. Bureše v Poličce
se sídlem M. Bureše č.p. 806, 572 01  Polička, dle přílohy k této důvodové zprávě.

 

ZM schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách (SBKS) uzavřených mezi městem Polička a budoucími kupujícími bytů v rozestavěných bytových domech na ul. Bezručova v Poličce označených jako A a B, jejichž předmětem je navýšení kupní ceny o zálohy na zákaznické změny požadované budoucími kupujícími takto:

- byt č. 1, vel. 1+kk, v I. NP bytového domu A

- byt č. 2, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A

- byt č. 3, vel. 3+kk, v I. NP bytového domu A

- byt č. 5, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A

- byt č. 7, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A 

- byt č. 9, vel. 1+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 10, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 13, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 14, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 15, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 16, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

- byt č. 18, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 21, vel. 2 + kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 22, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 23, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 24, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

- byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu B

 

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - úprava zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34“ dle důvodové zprávy

 

ZM schvaluje záměr „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely - č. p. 46, areál hradu Svojanov“.

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů prodloužení čerpání  úvěru a uzavření dodatku č. 1 k investičnímu úvěru od České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami – 1. etapa lokality Bezručova v Poličce a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

ZM schvaluje záměr realizace a financování akce „Centrum technického vzdělávání Polička“ do předpokládané výše 12,5 mil. Kč dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.