Město Polička

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8.11. 2006

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2006

ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města.

ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů.

ZM volí do funkce místostarostky JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.

ZM volí do rady města tyto další členy:
MUDr. Jiřího Tomana,
paní Marii Kučerovou,
Mgr. Petra Zaala,
Mgr. Davida Šafáře,
Mgr. Jana Matouše.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2007 dle předloženého návrhu.

ZM potvrzuje stávající složení Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky, který bude tuto činnost vykonávat do 7. 12. 2006.

ZM volí RNDr. Milana Janečku předsedou Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.


V Poličce dne 8. 11. 2006


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.,  místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.