Město Polička

Poličský demografický vývoj v roce 2018

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,

velice rád bych navázal na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017 a 2018 a opětovně Vás informoval o demografickém vývoji v roce 2018 v našem městě.

Rok 2018 je již v pořadí druhým rokem, kdy se celkový úbytek občanů ve srovnání s minulým dvacetiletím výrazně zmenšil. Za poslední 2 roky v Poličce ubylo „pouhých“ 15 lidí.  Když se podíváme  na minulé období 20 let, kdy v roce 1997 bylo dosaženo nejvyššího počtu 9319 lidí a poté na rok 2016, kdy bylo dosaženo 8682 lidí,  činil celkový úbytek 637 občanů, tj. roční průměrný úbytek cca 30 lidí.

V roce 2018 se narodilo 92 dětí. Ve srovnání s rokem 2016, kdy se narodilo pouhých 69 dětí, se jedná o radostný nárůst. Počet zemřelých dosáhl počtu 80 lidí, odstěhovaných 162 a přistěhovaných 138, došlo tedy k meziročnímu úbytku 12 osob, v roce 2017 k úbytku pouhých 3 lidí, tj. tedy za poslední 2 roky již zmíněných 15 lidí. Tento úbytek posledních dvou let je ve srovnání s minulým dvacetiletím již pouze čtvrtinový.

Jsem přesvědčen, že se v tomto vývoji odráží reálná situace v našem městě  -  dostatek pracovních pozic a rozsáhlá výstavba domů a bytů. Za posledních 15 let naše město připravilo cca 200 parcel pro výstavbu rodinných domů a došlo k významné výstavbě bytových domů, a to za vydatné pomoci developerských aktivit firmy ŠVANDA PRIMA s.r.o. pana Petra Švandy a také za výrazného přispění  pana Radima Totuška.

Musím však konstatovat, že jsem za rok 2018 očekával lepší výsledek. Nicméně po realistickém vyhodnocení současného životního stylu, kdy celá jedna třetina domácností v ČR je pouze jednočlenná a ne jinak tomu bude i v Poličce, je třeba vidět situaci pozitivně.

V letošním roce v Poličce přibude dalších cca 100 bytových jednotek! 60 bytů dokončí naše město, 16 bytů staví R. Totušek, 3 byty SO AZASS a odhadem se dokončí 20 domků v oblasti Bezručova. Tato zásadní nová  výstavba dává naději na zastavení poklesu počtu občanů žijících v Poličce a zároveň naději k posílení počtu obyvatel zde žijících.

Vážení a milí, stále platí, že naše město stojí o každého jednoho z Vás a že největší  kapitál a bohatství jsou právě lidé a jejich práce.

Děkuji za přečtení.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta