Město Polička

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička v současné době dokončuje výstavbu bytových domů.

Do nájmu budou přidělovány pouze byty o velikosti 1+kk a 2+kk.

Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m2.

Pokud máte o nájem obecního bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 22. května 2019.