Město Polička

Nové webové stránky města

Milí uživatelé a návštěvníci internetu,

dnes oficiálně spouštíme nové webové stránky našeho města , a to téměř po 11 letech fungování původních, ve své době oceňovaných stránek z roku 2008. Od dubna tohoto roku jste měli možnost nahlížet do pracovní verze, která již pracovala s ostrými daty. Zároveň jste mohli zasílat svoje postřehy, připomínky a návrhy, které jsme ve většině případů zapracovali. Dnešním dnem celý proces dotváření webu nekončí. Do podzimu chceme doplnit webové stránky o další nástroje, které zejména zjednoduší komunikaci občana/klienta s Městským úřadem (interaktivní formuláře, aplikace na hlášení závad apod.). Díky spolupráci s šikovnými mladými lidmi z oboru, kteří mají zájem i ve svém volném čase pro svoje město něco pozitivního vykonat, vytváříme platformu, která pootevře web i dalším městským organizacím, spolkům a iniciativám a umožní jim vlastní prezentaci.

I nadále nám posílejte prostřednictvím příslušného formuláře svoje námitky a postřehy k novým webovým stránkám - https://www.policka.org/o-webu.

Doufáme a věříme, že webové stránky v této podobě budou sloužit ke spokojenosti občanů města, turistů i náhodných návštěvníků a že v nich ve srozumitelné a jednoduché podobě naleznete to, co právě hledáte.