Město Polička

Anketa - Liboháj

Vážení občané, milí návštěvníci Liboháje,

město Polička letos vyčlenila do svého rozpočtu maximální částku 200 tis. Kč na zpracování studie k využití lesoparku Liboháj. Vedení města vnímá Liboháj jako tradiční místo oddychu a klidného sportovního vyžití pro naše občany s tím, že tento účel by měl být i do budoucna zachován. Stejně tak ovšem vnímáme, že si toto místo po mnoha letech zaslouží výraznější údržbu a obnovu. Rada města považuje za nezbytné, abychom se před tím, než bude případná studie zadána, zeptali vás, občanů města, jak si představujete další využití nebo podobu tohoto místa, a to při respektování stávajícího charakteru coby klidové a oddychové zóny s možností sportovního vyžití, lesoparku, části přírody, který je třeba zachovat a chránit než za každou cenu přetvářet a zásadně měnit.

Připravili jsme pro vás jednoduchou anketu, která může pomoci zmapovat stávající názory, pozitiva a negativa z pohledu občanů města, návštěvníků Liboháje na současnost a budoucnost tohoto místa. Anketní lístek prosím vyplňujte zde.