Město Polička

Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou

Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje veřejného vodovodu V7 a vodovodní sítěna ulici Hegerova vPoličce, které byly KHS oznámeny dnešního dne 8.8.2019 provozovatelem vodovodu, ukazují masivní kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu, což nasvědčuje znečištění vody nejpravděpodobněji splaškovou vodou zkanalizace.Doplňující rozbor navíc prokázal přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. Zjištěný vysoký počet bakterií střevního původu by však pravděpodobně i sám o sobě postačoval k vyvolání průjmových obtíží u citlivějších osob.

Noroviry jsou malé „neobalené“ viry a patří mezi nejvíce infekční mikroorganismy.Inkubační doba je poměrně krátká (12 až 48 hodin). Onemocnění se projevuje až úporným zvracením a průjmy, někdy zvýšenou teplotou, Nákaza je přenosná z člověka na člověka, dále kontaminovanou potravou či vodou. Nutno počítat i s kontaminací povrchů v místnostech, kde se nemocný pohybuje. Onemocnění probíhá krátce a většinou se nakažená osoba rychle zotaví. I zde platí obecné pravidlo pozvolného přechodu na normální stravu.

Ochrana před těmito viry je obtížná, protože jsou odolné vůči většině dezinfekčních prostředků, včetně chlorových. Účinné jsou pouze vybrané alkoholové přípravky (s obsahem etanolu nad 70%, a deklarované jako účinné na „neobalené viry“). Pokud je v rodině nemocný, zcela zásadní význam má správná hygiena rukou. Proto je nezbytné důsledné mytí rukou, vyčlenění osobních věcí vč. ručníků. Rovněž je důležitá dezinfekce toalety a míst potřísněných zvratky a stolicí. Při splachování toalety nezapomeňte zavřít poklop, abyste zabránili infekčnímu aerosolu.

Po prodělání onemocnění se nevytváří imunita vůči původci, takže se osoba během životamůže nakazit opakovaně.

Provozovatel vodovodu i KHS provádějí odběry vzorků vody k ověření její nezávadnosti po provedených opatřeních. Odvolání současného doporučení k převařování vody bude možné až po opakovaném zjištění vyhovujících výsledku rozborů.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje