Město Polička

Hlášení rozhlasu dne 7.8.2019

Vážení občané,

z předběžných výsledků rozboru vody z vrtu V7 v lokalitě Hegerova byla zjištěna zvýšená hodnota indikátorových bakterií fekálního původu. Ze strany provozovatele VHOS byl vrt V7 odstaven z provozu a následně byl proveden proplach se zvýšeným chlórováním. V tuto chvíli proudí v síti pouze voda ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, kde nebylo zjištěno jakékoli znečištění. Z preventivních důvodů však i nadále trvá do odvolání doporučení vydané Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje k převařování vody. V současné době jsou odebírány další vzorky vody po proplachu s tím, že doporučení k převáření vody může být odvoláno až poté,  co  budou tyto kontrolní vzorky opakovaně vyhodnoceny laboratoří jako nezávadné. Tato skutečnost může nastat vzhledem k předepsaným postům nejdříve začátkem příštího týdne.