Město Polička

Oprava objektů Modřeckého rybníka jde do finále - silnice do Modřece průjezdná

Intenzívní stavební práce probíhající na všech částech Modřeckého rybníka se blíží ke svému závěru. V pátek 1. listopadu došlo k  zprůjezdnění hráze rybníka a tím i silnice vedoucí do Modřece. 

Celkové náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč, 0,5 mil. jde z rozpočtu města Poličky, 2 mil. z dotace Ministerstva zemědělství, kterou město úspěšně získalo. Stavební práce zahrnují celkovou rekonstrukci základních funkčních objektů rybníka, jako je vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Nově bude navazující odtok vody plynule napojen na pokračující koryto pod hrází rybníka. Zároveň je zpevněná a opravená i hráz.

Stavební úpravy zlepší bezpečnost vodního díla i silnice vedoucí po hrázi, dojde i ke zkvalitnění protipovodňové ochrany údolí pod rybníkem. Neméně důležité je i zvýšení zadržení kapacity dešťové vody o 5 tis. kubíků.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města