Město Polička

Nová lávka do Vánoc

Nová ocelová lávka s dřevěnou podlahou za 2 mil. Kč vystřídá starý most přes Bílý potok u dětského hřiště. Lávka bude širší, bude odpovídat všem současným normám a předpisům. Opětovné napuštění Synského rybníka bylo pozdrženo z důvodu stavebních prací a také zjištění množství bahna kvůli plánovanému odbahnění rybníka. Nová lávka je důležitou spojnicí a podmínkou, aby mohly být zahájeny práce na opravě hlavního mostu. Odhadované  náklady na jeho opravu jsou  ve výši 7,1 mil. Kč.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města