Město Polička

Aktuální stavby v Poličce

Ani v listopadu se nezastavily důležité stavební projekty a práce v našem městě. 

Do konce roku budou hotová 4 nová parkoviště:

  • Parkoviště u bytových domů na ulici Luční – náklady cca půl mil. Kč
  • Parkoviště u ZŠ Na Lukách – zde vzniknou dvě parkoviště, a to před zdravotním střediskem  na ul. Švermova, další u sportovní haly školy. Celkové náklady jsou ve výši 2,3 mil. Kč.
  • Parkoviště na ul. Na Bídě – náklady 1,1 mil. Kč.

Celkově přibude cca 40 nových parkovacích míst.  Další parkoviště by mělo město začít budovat na sídlišti Hegerova.

Mezi další novinky patří nový přechod pro chodce přes ulici Švermova, přímo naproti hlavnímu vstupu do základní školy Na Lukách.  Bezpečnost dětí tak zajistí přechod, který bude z žulové dlažby, zvýšený a nově osvětlený. Náklady jsou ve výši 900 tis. Kč.  Nové místo pro přecházení se buduje i na ulici Hegerova. Navíc je zde opravena komunikace vedoucí ke sběrnému dvoru firmy LIKO. Vše v hodnotě 1,4 mil. Kč.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města