Město Polička

obrázek

Turnaj fotbalových přípravek v Poličce

Turnaj fotbalových přípravek v Poličce

Stává se už trochu tradicí, že v listopadovém víkendu v Poličce pořádáme turnaje fotbalových přípravek. Tentokrát se hrálo 23. - 24. 11. 2019 ve sportovní hale ZŠ Na Lukách. Tímto děkujeme řediteli školy panu Střílkovi za vstřícnost a ochotu při pořádání tohoto turnaje. Nesmírně si vážíme všech týmů, jejich trenérů a fanoušků, že zavítali na tento turnaj. Doufáme, že zde byli spokojeni a v budoucnu se rádi do Poličky vrátí. Turnaj měl velmi vysokou sportovní úroveň. Po oba dny hráči předvedli všem přítomným fanouškům své umění v plné kráse. Jsme rádi, že i naši hráči k tomu přispěli nemalým dílem a po zásluze vybojovali 1. místo v turnaji starších přípravek. Ostatním to nemusí být líto, protože i oni předvedli skvělou hru a při troše štěstí...? Děkujeme za pomoc našim (stálým) sponzorům, kteří tento turnaj finančně i materiálně podpořili. I jejich zásluhou můžeme turnaj úspěšně pořádat. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu turnaje. Doufáme, že nám všichni zachováte přízeň při pořádání dalších podobných turnajů.

Poděkování patří těmto sponzorům: pekárna Borová, město Polička, řeznictví Šutera, SK Polička, p.Bohumír Bárta, tabák U Kubátů, Apolo CZ , ZŠ Na Lukách.

Závěrem bychom chtěli popřát všem sponzorům, fanouškům, rodičům a hráčům našeho týmu hezké vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2020.

organizační tým turnaje