Město Polička

obrázek

Technické služby města ekologicky

Technické služby města ekologicky

Novou multikáru pořídily na konci roku Technické služby města Poličky. Nejedná se o obyčejný model, ale o vozidlo poháněné elektrickou energií, které je tak maximálně šetrné k životnímu prostředí. „Při obnově vozového parku firmy T.E.S. jsme se rozhodli jít touto cestou, která je šetrnější jak z hlediska provozních nákladů, tak životního prostředí,“ komentuje pořízení elektrovozidla místostarosta Pavel Štefka.

Pořizovací cena je 821 tisíc Kč bez DPH a 40 % nákladů je hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí. „Nové vozidlo je bezemisní a bezhlučné, bude využíváno především k vyvážení odpadkových košů a k dalším pracím v centru města Poličky. Pokud se vozidlo v našich podmínkách osvědčí a bude-li k dispozici vhodný dotační titul, plánujeme nákup dalšího podobného elektrovozidla,“ komentuje jednatel společnosti T.E.S. s.r.o. Ing. Cobe Ivanovski.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města