Město Polička

obrázek

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Město Polička zrealizovalo v roce 2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování nového vypouštěcího a bezpečnostního objektu, včetně výměny potrubí, které prochází hrází pod silnící a bylo v havarijním stavu. Hrozilo propadání vozovky.

Kromě této hlavní opravy se podařilo téměř celý rybník odbahnit a za vydatné pomoci rybářů odstranit  křoviny ze zarostlých částí rybníka, které v původním stavu zabíraly téměř třetinu plochy a odebíraly velké množství vody.

Současná podoba vodního díla po opravě umožňuje v rybníku zadržet až 20.000 m3 dešťové vody
(v původním stavu pouze 7 000 m3). Mám za to, že se podařila velká věc za malé peníze a že v době vysychání krajiny má toto dílo obrovský význam. Zároveň je důkazem, že se naše město chová velmi zodpovědně a reaguje na klimatické změny současné doby včetně dramatického úbytku vody.

Jaroslav Martinů, starosta

 

foto - Eva Křivková