Město Polička

Velké stavební akce města startují v březnu

Mezi největší stavební akce města Poličky letošního roku patří oprava ocelového mostu v parku a také rekonstrukce ulic v historickém centru – ulice Pálená, Fortna a Štěpničná. Start těchto velkých staveb se očekává v měsíci březnu.

Oprava komunikací v centru bude zahájena v ulici Pálená a bude realizována po etapách tak, aby mohla být zajištěna částečná průjezdnost ulic. První etapu předpokládáme v Pálené ulici v úseku od ulice Tyršova po Fortnu. Předpokládané náklady jsou ve výši 20 mil. Kč. Stávající asfalt bude nahrazen žulovou dlažbou. Zároveň dojde k opravě kanalizace a veřejného osvětlení v částce 15,4 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko plánuje výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.

Poslední etapa opravy ulici v historickém centru města je připravena pro příští rok a týká se ulic Václavská a Otakarova. Projekt rekonstrukce ulic je již hotový a připravený k realizaci.

Ocelový nýtovaný most v parku – historický most z roku 1901 vykazuje již delší dobu statické narušení a volá po nutnosti opravy. Dočasně byl most z bezpečnostních důvodů únosnosti opatřen podpěrnou konstrukcí.  Úplná rekonstrukce proběhne v tomto roce. Most v parku je od roku 2019 zařazen na seznam Kulturních památek ČR, díky tomu můžeme na jeho opravu čerpat dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu regenerace. Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci jsou ve výši 7,5 mil. Kč, 1 mil. Kč poskytne výše zmíněná dotace. Během opravy dojde k úplnému uzavření mostu. Právě z tohoto důvodu byla v loňském roce opravena lávka pro pěší u dětského hřiště (2 mil. Kč).

Parkoviště na sídlišti Hegerova – vybudováno bude 48 nových parkovacích míst. Parkoviště bude provedeno jako kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky. Náklady jsou ve výši 3,63 mil. Kč.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města