Město Polička

Informace koronavir - 2. 3. 2020

Vážení občané,

jak jistě víte z médii,  byly v ČR zaznamenány první případy onemocnění  koronavirem. V Poličce zatím nebyl žádný případ registrován. Následující informace uvádíme z preventivně informativních důvodů.

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky- teplota nad 38°C, kašel, dušnost  a byl/a jste v zasažených  oblastech  Itálie, Jižní Koreje, Číny  či dalších zemí), zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí. 

Je velice důležité nechodit do ordinace či čekárny, ale kontaktovat lékaře telefonicky! 

V rámci prevence je třeba důsledně dodržovat základní hygienické návyky. Viz informační leták.

Infolinky Státního zdravotního ústavu:   724 810 106, 725 191 367