Město Polička

Schválen rozpočet pro rok 2020

Celkové příjmy a výdaje – 346,7 mil. Kč, z toho výdaje na investice 97,6 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 14,5 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce.

Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 27. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok 2020. Jeho finálnímu schválení tradičně předcházela rozprava na pracovním jednání zastupitelů, projednání a schválení radou města a také finančním výborem. Ten rozpočet zastupitelstvu doporučil ke schválení. Nutno podotknout, že se jedná o materiál, který má celkem 155 stran!

„Považuji rozpočet za dobrý, obsahuje důležité investice, které naše město opět posunou dál. Pro příklad je to oprava ulic v historickém centru města za 18 mil. Kč (ulice Pálená, Štěpničná a Fortna), oprava velkého mostu v parku za 7 mil. Kč, rekonstrukce domu na ulici Hegerova, kde vznikne šest nových sociálních bytů – 7,5 mil. Kč, milionové částky půjdou do oprav komunikací (8 mil. Kč) a do budování nových parkovišť (7 mil. Kč), 5 mil. Kč investujeme na výkup pozemků pro další výstavbu.  Náš rozpočet tradičně zahrnuje i výdaje na podporu kultury, spolků a sportu, miliónové částky putují na obnovu našich historických památek (hradby, hrad Svojanov…),“ komentuje letošní rozpočet starosta města Jaroslav Martinů.

Město Polička již nyní ví, že získá pro tento rok minimálně 20 mil. Kč dotačních prostředků. Mezi dotace, které Polička využije, patří např. 1,5 mil. Kč z Programu regenerace. Tyto dotační prostředky budou rozděleny takto: 1 mil. Kč půjde na opravu železného mostu v parku, 0,5 mil. Kč na opravu kašen na Palackého náměstí. Mezi velké akce, které budou díky dotaci realizovány, patří i stavební úpravy zahrnující bezbarierové řešení v hlavní budově Masarykovy základní školy. Celkové náklady jsou ve výši 10 mil. Kč, dotace by měla pokrýt 8,5 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města