Město Polička

Město Polička nabízí pomoc seniorům a hendikepovaným

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků. K tomuto kroku přistoupilo vedení města v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v České republice.

Pokud žijete osaměle a v důsledku svého stavu nebo nemoci potřebujete pomoci (zajištění léků, základního nákupu apod.), můžete kontaktovat: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: tel. 734 152 221, 733 713 627.

Telefonovat můžete denně mezi 8–12 h.