Město Polička

Distribuce ochranných pomůcek lékařům v Poličce

TZ pondělí 23.3.2020

V neděli 22.3. a také dnes v pondělí 23.3. probíhá po celý den v prostorách MěÚ Polička distribuce ochranných pomůcek lékařům a zdravotnickým zařízením v Poličce a v obcích  ORP Polička. Jedná se konkrétně o roušky, respirátory tzv. „dvojky“ a dezinfekční prostředky.

Touto cestou opět děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám telefonicky prostřednictvím podatelny MěÚ ale i vyhrazených telefonních čísel sociálního odboru nabízejí pomoc, zejména šijí roušky. Všechny tyto zásoby distribuujeme nejohroženějším skupinám nebo těm, kteří mají akutní nedostatek tohoto materiálu. Přebytečné zásoby předáváme dle aktuálního stavu také do místních lékáren, kde jsou k dispozici občanům.

 

Děkujeme za dodržování omezujících pravidel. V Poličce panuje vesměs klid a ukázněnost. Až na výjimky policie nemusela řešit žádné vážnější incidenty spojené s porušováním režimu nouzového stavu.

.