Město Polička

Propadlé osobní doklady nadále platí!! - Není třeba navštěvovat úřady!!

Ministerstvo vnitra rozhodlo o tom, že občanské průkazy a cestovní pasy, kterým skončila doba platnosti po 1. březnu 2020 zůstávají v platnosti.  

Obdobně tento režim platí pro další životní situace jako ztráta dokladu, odcizení, změna trvalého pobytu, uzavření manželství, rozvod apod. V těchto případech neplatí povinnost požádat o vystavení nového dokladu do 15ti dnů!

Řidiči, kterým v době nouzového stavu (vyhlášen od 12. března na dobu 30 dnů)  skončila platnost řidičského průkazu mohou po dobu trvání nouzového stavu nadále řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu.

V těchto případech se občané nemusí obávat žádných sankcí!

 

Cílem těchto opatření je jednoznačně snaha maximálně omezit nutnost návštěvy úřadů. Apelujeme na všechny občany, aby tento princip dodržovali.

Úřední hodiny a telefonní spojení na MěÚ v době nouzového stavu viz. https://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice

 

V příloze uvádíme celý text stanoviska MV ČR k platnosti osobních dokladů. Dále uveřejňujeme stanovisko MVČR k běhu lhůt u probíhajících správních řízení – i zde panuje výjimečný režim.