Město Polička

Informace veřejnosti - roušky

Vážení občané, velice vám děkujeme za kázeň a disciplínu, kterou v době nouzového stavu máte. Město Polička podle dodávek ochranných pomůcek provádí jejich distribuci přesně určeným lékařským zařízením, zdravotníkům a sociálním službám.

Distribuce je organizována bezpečnostní radou města za pomoci hasičů, městské policie a při dalších aktivitách nám pomáhá Charita Polička. Moc děkujeme za pomoc našim dobrovolnicím, které nám dodávají šité roušky. Tyto poskytujeme nemocnici, domovům pro seniory, prodavačkám a dalším lidem, kteří přicházejí do styku s větším počtem osob.

Abychom poskytování roušek nasměrovali tam, kde je to nejvíce potřebné, prosíme ty, kteří je šijí ve větším množství, aby je soustřeďovali na služebnu městské policie. Určitě se potom dostanou k těm nejpotřebnějším.