Město Polička

Ohlédnutí za počasím nejen roku 2019

Vážení a milí spoluobčané,

v celém světě velice rychle roste neklid a znepokojení nad změnami počasí, kterého jsme svědky v posledních několika letech.

Fatální a nebývalý rozsah požárů v Austrálii, Amazonii, Kalifornii a též i na Sibiři včetně mnoha dalších faktorů, jako např. vysychání řek jsou již tak silnými důkazy velkých změn, že značná část lidí se začíná oprávněné ptát, co se to s naší planetou děje. Velké obavy rostou především mezi mladou vzdělanou generací, která je v nekončící  štafetě střídání generací na řadě se zakládáním rodin a se zodpovědností za kvalitu života svých dětí. Každý, kdo jen i vzdáleně sleduje politický vývoj v Evropě, musí vidět, jak tyto obavy mění politickou scénu jednotlivých zemí. Vývoj v Rakousku, Švýcarsku, Německu a i jinde je toho největším důkazem.

Tento vývoj začíná mít i obrovské ekonomické dopady. Každoroční ztráty z důvodu sucha dosahují jen  v evropském zemědělství desítky miliard eur. Vysychání velkých řek, jako je např. Rýn a jeho následná nesplavnost po část roku, způsobuje dokonce i propad německého hospodářského výkonu. Ztráty z důvodu rozpadu a usychání lesů se jen v České republice odhaduji až na 1 bilión korun. Rychlost s jakou, na mnoha místech, dochází podzemní voda a mnoho obydlí se ocitá bez pitné vody, je také děsivé.

Za posledních šest let nám v ČR nenapršelo 100 % dlouhodobého průměrného úhrnu srážek. Většina nejteplejších roků za poslední století byla v posledním desetiletí. Roky 2018 a 2019 s teplotou 9,6 °C a 9,5 ⁰C jsou nejteplejšími roky vůbec.

Je to již 50 let, co moji generaci učili, že naše klima je nastaveno tak citlivě, že pouhé posunutí o 1 ⁰C by znamenalo drtivý dopad na zemědělskou produkci. Ještě kolem roku 2000 byly běžné roky s průměrnou teplotou v Česku kolem 6,5 stupně. V posledních dvou letech dosáhla teplota o celé 3 stupně více. Vážení a milí čtenáři, mám obavy o další vývoj.

Celá letošní zima byla naprosto bezprecedentní, chyběla především sněhová pokrývka, a to nejen na území Česka, ale i v Evropě. Myslím, že nikdo nepochybuje o významu sněhové pokrývky, a to nejen z důvodu vody, ale především pro odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru, což má velký význam pro udržení teplotních poměrů na naší planetě.

Leden a únor byl v ČR o celé neuvěřitelné čtyři stupně vyšší než obvyklý stav. Moskevská oblast hlásí dokonce 7,5 stupně nad obvyklou hodnotou. Jedinou malou potěšující skutečností je deštivý únor. Nic to ale nemění na skutečnosti, že i v tomto období na mnoha místech dochází lidem pitná voda ve vrtech a studních.

Vážení a milí spoluobčané, mým cílem není strašit a dramatizovat situaci. Velmi rád bych přispěl k zodpovědnému zamyšlení a uvědomění si narůstajících rizik, kterým dnešní svět včetně naší země čelí. Dnešní doba je mnohdy falešná a nepokorná. My, lidé, se domníváme, že všemu rozumíme a vše je dovoleno. Ano, všichni se chceme mít dobře, ale nesmíme zapomínat na generace našich dětí, a především na to, že nejcennějšími hodnotami pro spokojený život je čistá voda, zdravý vzduch a zdravé přírodní potraviny. 

Jaroslav Martinů

starosta města