Město Polička

Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V týdnu od 14. dubna začala očekávaná rekonstrukce ulic v centru města Poličky – Pálená, Fortna a Štěpničná. Opravy ulic jsou naplánovány ve 3 etapách, které předpokládáme v těchto termínech:

první etapa – polovina dubna – polovina července – část ulice Pálená (od Šaffovy po Tylovu)

druhá etapa – polovina července – polovina října – část ulice Pálená (od Tylovy ulice po Tyršovu) včetně části Fortny (od Pálené po Parkány včetně ulice Štěpničná)

třetí etapa – od poloviny října do konce roku 2020 - dokončení ulice Fortna (od Eimovy po Parkány).

Rekonstrukce uvedených ulic včetně opravy kanalizace a výměny veřejného osvětlení je v hodnotě cca 15,5 mil. Kč a jde z rozpočtu města.  Zhotovitelem díla je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., která má již velké zkušenosti z rekonstrukce dalších ulic v historickém centru města Poličky. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizuje výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.

Z důvodu rekonstrukce uvedených ulic dochází samozřejmě k nutným změnám a omezením v dopravě. Kvůli uzavírkám části ulic se předpokládá přechodná změna dopravního značení, některé jednosměrné ulice budou z tohoto důvodu obousměrné, některé slepé. Postup prací po etapách je zvolen tak, aby co nejméně zatížil dopravní situaci v ulicích. Rezidenti dotčených úseků budou vždy včas informováni zhotovitelem o dopravních změnách a omezeních.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města